Little Bee Learning Studio

Little Bee Learning Studio 163 4th Street Hoboken, NJ 07030 - Hoboken

Pinta & Play II

3 - 5 yrs

Mon, 3:00pm - 3:45pm

Apr 17 - Jun 5

In Progress

1 week left: $25

Infant Motor Skills & Tummy Time

0 - 6 mo

Wed, 11:15am - 12:00pm

Apr 26 - Jun 7

In Progress

Select Days: $30/day

Baby Movement Class

6 mo - 1 yrs

Wed, 12:00pm - 12:45pm

Apr 26 - Jun 7

In Progress

Select Days: $30/day

Peaceful Frogs: Nature Education & Art

3 - 6 yrs

Tue, 3:15pm - 4:30pm

May 2 - Jun 6

In Progress

3 weeks left: $75

Baby Bandstand

0 mo - 3 yrs

Wed, 9:00am - 9:45am

Jun 7 - Aug 16

10 weeks: $250

Baby Bandstand

0 mo - 3 yrs

Wed, 10:00am - 10:45am

Jun 7 - Aug 16

10 weeks: $250

Pinta & Play II

3 - 5 yrs

Mon, 3:00pm - 3:45pm

Jun 19 - Jul 31

5 weeks: $125

Little Bee Learning Studio West 522 Jefferson St Hoboken, NJ 07030

Tot Talk

1.5 - 3 yrs

Fri, 9:30am - 10:15am

May 5 - Jun 9

In Progress

3 weeks left: $90

Baby Bandstand

0 mo - 3 yrs

Tue, 11:00am - 11:45am

Jun 6 - Aug 15

10 weeks: $250

Baby Bandstand

0 mo - 3 yrs

Tue, 4:00pm - 4:45pm

Jun 6 - Aug 15

10 weeks: $250

Baby Bandstand

0 mo - 3 yrs

Thu, 3:00pm - 3:45pm

Jun 8 - Aug 17

10 weeks: $250

Pinta & Play I

1.5 - 3 yrs

Wed, 9:30am - 10:15am

Jun 21 - Aug 9

6 weeks: $150

Pinta & Play I

1.5 - 3 yrs

Wed, 10:30am - 11:15am

Jun 21 - Aug 9

6 weeks: $150

Tot Talk

1.5 - 3 yrs

Fri, 9:30am - 10:15am

Jul 14 - Aug 4

4 weeks: $120

Wee Talk: Baby Sign & Communication Development

6 mo - 1.5 yrs

Fri, 10:30am - 11:15am

Jul 14 - Aug 4

4 weeks: $120